KURUMSAL | ŞİRKET POLİTİKAMIZ

 • ISO/IEC 17021:2015 ve ISO 22003:2013 standartlarına uygun olarak,  müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan belgelendirme ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmek,  
 • İnsan ve çevre sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,
 • Çevrenin ve Doğal kaynakların korunmasına yönelik Çevre ile ilgili tüm yerel kanun ve yönetmeliklere uymak, takipçisi olmak bu doğrultuda tedbirler alarak ilgili taraflarla paylaşmak.  
 • Her zaman ve her koşulda bağımsız ve tarafsız olmak,
 • Tüm müşterilerine eşit seviyede davranmak,
 • Dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden vazgeçmemek,
 • Etik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul edilmiş mevzuatlara, standartlara ve şartlara; akreditasyon kurumu kurallarına uymak,
 • Yeni projeler ile bilgisini üreterek ve paylaşarak sürekli gelişim sağlamak,
 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Personelimizin kalifikasyonunu eğitimler yoluyla arttırmak ve Sistemimizi sürekli iyileştirmek