KURUMSAL | TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜMÜZ

BVCS, belgelendirmenin yapılmasından ve ilişkilerinden kaynaklanan çıkar çatışması ihtimallerini tanımlamakta ve analiz etmektedir.

BVCS, Çıkar Çatışması Analizi ile ilişkilerinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere belgelendirmenin yapılmasında ister BVCS faaliyetlerinden kaynaklansın isterse diğer kişi veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklansın tüm çıkar çatışması ihtimallerini tanımlamakta, analiz etmekte, alınan önlemleri ve düzeltici faaliyetleri belirlemekte ve Tarafsızlığı Koruma Komitesine sunmaktadır.

Çıkar Çatışması Analizinde tanımlanan bir ilişki tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz. 

BVCS, sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşları belgelendirmemektedir. 

BVCS, hiçbir belgelendirme kuruluşunun yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerini belgelendirmemektedir. 

BVCS, hiçbir şekilde yönetim sistemi danışmanlığı, tehlike analizi danışmanlığı ve çıkar çatışması yaratacak işlerle ilgili hizmet sunmamakta ve faaliyetlerde bulunmamaktadır

BVCS, belgelendirmiş olduğu müşterisine iç tetkik önermez veya sağlamaz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda iç tetkikini yapmış olduğu bir yönetim sistemini, iç tetkiki takip eden iki yıl içerisinde belgelendiremez.

BVCS, danışmanlık firmalarıyla ilişkinin tarafsızlığa tehdit olabileceği durumlarda, yönetim sistemi danışmanlığı alan müşterisinin aynı yönetim sistemini belgelendirmemektedir.  

BVCS, yönetim sistemi danışmanlık kuruluşlarına tarafsızlığa yönelik bir tehdit olacağı için dış kaynaklı tetkik yaptırmamaktadır.

BVCS, belgelendirme faaliyetlerinin, yönetim sistem danışmanlığı yapan bir kuruşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlanmaması ve teklif edilmemesi danışmanlara veya diğer taraflara pazarlama ve satış komisyonu verilmemesi için önlemler almış ve bunu çıkar çatışması analizinde belirtmiştir. 

BVCS, çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim sistemi danışmanlığında, çıkar çatışması yaratacak işle ilgili hizmette bulunan hiç bir personeli, tetkik de veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde, danışmanlığın ve çıkar çatışması yaratacak işin bitimini takiben iki yıl süresince görevlendirmez.

BVCS, diğer kuruluşların faaliyetlerinin, belgelendirme faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilememesini sağlayacak güvenceler oluşturmuştur.

BVCS, belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan sözleşmelerle güvence oluşturmuştur. Ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermemektedir

BVCS, iç veya dış personelinden, kendilerini veya BVCS'i çıkar çatışmasına sokabilecek her hangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini istemektedir. Bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri tanımlayan girdi olarak, bu bilgiyi kullanacaktır. Çıkar çatışması olmadığını göstermedikçe bu tip iç veya dış personeli kullanmayacaktır.

BVCS,  belgelendirilmiş kuruluş ile ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak akredite eden kuruluş tarafından talep edildiğinde bu kurum ile paylaşılabilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü tarafa bilgi vermek durumunda kalındığında, ilgili kuruluşa mutlaka haber verileceğini ve tüm bunları uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür
01.08.2019