HİZMETLERİMİZ | ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO), her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeye paralel olarak tedarik zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanmış; Türk Standartları Enstitüsü tarafından ise Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN 9001:2015) olarak yayımlanmıştır.

TS EN ISO 9001:2015 Faydaları;
- Liderlik katılımı,
- Yapılandırılmış bir biçimde organizasyonel riskler ve fırsatlara değinme,
- Çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan kuruluşlar için yararlı olacak sadeleştirilmiş bir dil, alışılmış bir yapı ve terimleri kullanması,
- Tedarik zincirinin daha etkin kullanımına yönelik uygulamaların olması,
- Hizmet ve bilgi tabanlı faaliyet gösteren kuruluşlar için daha kullanıcı dostu olması.