HİZMETLERİMİZ | ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, OHSAS 18001 standardının yerini almak üzere 2018 yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanmış olan bir standarttır. ISO 45001 standardı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bir komite tarafından geliştirilmiş olup, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemi yaklaşımlarını takip etmektedir. ISO 45001 standardı bu alanda OHSAS 18001, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün ILO-OSH Kılavuzları, çeşitli ulusal standartlar ve ILO'nun uluslararası çalışma standartları ve sözleşmeleri gibi diğer Uluslararası Standartlar da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ISO 45001 standardı çalışanların güvenliğinin artırılması, işyerindeki risklerin azaltılması ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratılması konularında kuruluşlar için bir çerçeve oluşturmaktadır.

ISO 45001 Standardının Faydaları Nelerdir?

- ISO 45001 standardı Annex SL yüksek seviye yapısı ile oluşturulmuş bir standart olup, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi yine bu yapı ile oluşturulmuş olan standartlarla aynı seviyeye yükselmiştir.
- ISO 45001 standardı, OHSAS 18001 standardına göre ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi diğer standartlar ile daha kolay entegre edilebilir bir yapıya kavuşmuştur.
- Çalışanlarınız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanızı sağlar.
- Yasal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyum sağlamanızı kolaylaştırır.
- İşletmenizdeki iş kazalarının önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olur.
- Risk temelli yaklaşımı benimsemenizi sağlayarak, oluşabilecek risklerle ilgili olarak proaktif bir yaklaşım geliştirmenize olanak sağlar.
- Kurumsal imajınızı güçlendirir.
- Çalışanlarınızın motivasyonunu yükseltir.
- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamalarınızı sürekli iyileştirmenize yardımcı olur.