HİZMETLERİMİZ | ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Belgelendirme hizmeti medikal ürün üreticileri kapsamında yapılır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.
Ürünlerine CE İşareti koyması gereken firmalar Ek l ve Ek ll modüllerini kullanmak zorunda olduklarında EN 46001 / ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi belgesi de almaları gerekmektedir.
ISO 13485 standardı tıbbi cihazlar konusunda çalışanlar için kalite sisteminin gerektirdiği özel talepleri belirler.
ISO 13485 tıbbi cihazların üretimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standarttır.

Sonuç olarak;

•    Ürünlerin, sağlık, güvenlik - emniyet özelliklerini gösterebilmesi ve minimum şartları sağlaması EN ISO 13485 belgelendirmesi ve CE İşaretlemesi çalışmaları ile mümkün olacaktır.
•    Tıbbi cihazların üretilmesi, satışı ve servisinde Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile ortak bir dildir.
•    Tıbbi cihazların CE İşaretlemesi ile yakından ilgilidir.
•    Sterilizasyon ve hijyende çok önemli bir kılavuzdur.
•    Steril tıbbi cihazlar için özel şartları taşır.
•    Tıbbi cihazların risk gruplarının belirlenmesinde bir kılavuzdur.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

•    Eğitime, sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye olanak sağlar.
•    Firmalarda kalite bilincinin artırılması için en önemli araçlardan biridir.
•    Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis seviyelerinin arttırılmasını sağlar.
•    Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırır.

ISO 13485 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Standardı, tıbbi cihaz kapsamındaki bütün ürünlerin üretiminde ve servis faaliyetleri alanında çalışmalarını sürdüren bütün kurum ve kuruluşlara uygulanabilir.