HİZMETLERİMİZ | OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kurumun işi ile ilgili olarak OHSAS riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OHSAS politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar.

OHSAS 18001'in Faydaları
- Yasal uygunluk
- Sağlık ve Güvenlik uygulamalarının sahibi
- Kalite ve Çevre kalite sistemlerini geliştirmek için nominal bir çaba
- S&G eğitimi sağlar
- Maliyetleri düşürür
- Sürekli iyileşme sağlar
- Sorumluluklar en aza iner

KİMLER UYGULAR
Bu standart aşağıdakileri yapmak arzusunda olan her kuruluşa uygulanabilir;
Kuruluşun faaliyetleri ile birleştirilen, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek için bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,
Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
Kuruluşun beyan edilen İSG politikasına kendi kendine uymayı sağlamak,
Bu gibi uygunlukları diğerlerine göstermek,
Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesine / kaydedilmesine istekli olmak, veya
Bu standardın şartları ile uygunluğunu kendi kendine tayinini ve deklarasyonunu yapmak