BAŞVURULAR

Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki)
Firma Merkez Adresi(Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki)
Varsa Şube/Şantiye Adresi
Yönetim Temsilcisi
Genel Müdür
Telefon
Faks
Web /E-mail Adresi
Vergi Dairesi/No
Çalışan Sayısı
Vardiya Sayısı
Talep Edilen Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005
OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2005  ISO 13485
  
Belgelendirme Kapsamı
Standart Hariç Tutmalar Var mı? Hangi Maddeler?
Dış kaynaklı hale getirilmiş prosesler
Ürün/hizmetler ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik vb.
ISO 22000 Başvuruları için Haccp Plan Sayısı
Danışmanlık Hizmeti Alındıysa Firma veya Danışman Adı

Başvuru formu ile birlikte talep edilenler
1.Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi
2.Oda Sicil Kayıt Belgesi Fotokopisi(Faaliyet Belgesi)
3.Yetkili İmza Sirküsü-Vergi Levhası
4.Yasal şartların yerine getirildiğini gösteren evraklar (İzin, Ruhsat, Sertifika vb.)
5. El kitabı/ları, prosedürler
6.ISO 22000 başvuruları için Haccp Planları
Not:  Başvuruya esas yönetim sistemi ile ilgili belgelendirme denetimine kadar en az bir defa Yönetim Gözden Geçirme ve İç Tetkik faaliyeti tamamlanmış olmalıdır. İlgili yönetim sistemi muhtemel belgelendirme tarihine kadar en az 2 aydır uygulanıyor olmalıdır.

Yukarıda beyan edilen tüm bilgilerin güncel ve doğru olduğunu beyan eder, Belgelendirme kurallarına uymayı ve tetkik için gerekli olan bilgileri sağlamayı, bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirmeden ötürü oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin sorumluluğu kabul ederim.